Home

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Onder “links” vindt u de aangesloten woningcorporaties.

Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden van deze site.

Ook huurders van Duwo buiten Zuid-Holland kunnen een geschil over het handelen van hun corporatie voorleggen aan de klachtencommissie. Evenals kopers van woningen van Woonbron met een geschil over de aan- of verkoop van hun woning.

Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie als er in uw regio een klachtencommissie Woonruimteverdeling is.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw woningcorporatie of uw gemeente.
* Duwo neemt deel met al haar vestigingen

Vacatures

Vacature lid Stuurgroep