Klachtenformulier

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie die geschilsituaties beoordeelt en onpartijdige uitspraken doet. De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is er voor alle klanten van de aangesloten corporaties.

Download hier het klachtenformulier.