Folder

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet altijd te voorkomen. Ook een woningcorporatie maakt weleens een fout of doet iets wat een klant niet bevalt. In de meeste gevallen kunnen vergissingen snel recht gezet worden, maar niet altijd. Dan groeit een klacht uit tot een geschil. Een onpartijdig oordeel over zo’n geschil met de corporatie is dan nodig. Hiervoor is de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland opgericht.

In deze brochure kunt u lezen wat onder een geschil verstaan wordt, hoe u een geschil aan de klachtencommissie voorlegt en op welke manier deze commissie werkt.
De volledige folder kunt u hier downloaden.