Indienen klacht

Maak uw keuze:


Bij het indienen van een klacht, worden aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland door de indiener van de klacht persoonsgegevens verstrekt. Deze gegevens worden door de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland uitsluitend gebruikt voor de behandeling van de klacht en nimmer aan derden verstrekt. Na afronding van de behandeling van de klacht zal een deel van de gegevens worden bewaard, uitsluitend voor statistische doeleinden. De overige gegevens worden uiterlijk twee jaar na afronding van de behandeling van een klacht vernietigd. Voor meer informatie over de gegevens die worden verwerkt, zie ons ‘verwerkingsregister’.